Potvrzení o výši výdajů  za umístění dítěte v MŠ

 

1. Potvrzení o výši výdajů za umístění dítěte v MŠ bude vydáno zákonným

    zástupcům dítěte na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

2. Žádost si lze vyzvednout v MŠ nebo si ji lze stáhnout z webových stránek školy.

3. Žádost lze předat osobně v MŠ.

    Žádost lze předat osobně v ZŠ.

    Žádost lze zaslat v písemné podobě poštou na adresu ZŠ a MŠ, Černožice,

    Růžová 12, 50304 Černožice.

    Žádost lze zaslat e-mailem na adresu:  zscernozice.dokumenty@seznam.cz

                                                                  zscernozice@seznam.cz

4. Potvrzení bude zasláno do MŠ, pokud zákonný zástupce nepožádá o jiný způsob

    doručení.